Producent opakowań i elementów z tworzyw sztucznych

Producent opakowań i elementów z tworzyw sztucznych

ul. Składowa 15
26-052 Nowiny k/Kielc

+48 41 366 74 20 +48 500 017 677

Email:
biuro@solplast.pl

 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
Program operacyjnyProgram Operacyjny Polska Wschodnia
Oś Priorytetowa1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie1.4 Wzór na konkurencję

Tytuł projektu:

Wzrost innowacyjności przez wdrożenie Strategii Wzorniczej w przedsiębiorstwie Solplast Packaging

Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje wdrożenie w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy nowych produktów w postaci rodziny

kanistrów sztaplowanych o pojemności 5 i 10 litrów zamykanych nakrętkami.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że produkty te będą z pewnością produktami innowacyjnymi na poziomie firmy.

W celu wdrożenia w firmie Solplast Packaging innowacji produktowej na skalę przedsiębiorstwa, zgodnie z rekomendacjami

zawartymi we wcześniej opracowanej Strategii wzorniczej, planowane jest opracowanie koncepcji i projektów nowych

wyrobów przez wybranych w tym celu projektantów/designerów we współpracy z Wnioskodawcą. Do rozpoczęcia produkcji

nowych produktów konieczny będzie zakup następujących maszyn i urządzeń, zgodnie z rekomendacjami w Strategii

wzorniczej:

 1. Forma na kanister 5L,
 2. Maszyna od 5 do 10L,
 3. Forma na kanister 10L,
 4. Forma na nakrętki do kanistra 5L,
 5. Wtryskarka o sile zwarcia 260 T,
 6. Forma na nakrętki do kanistra 10 L

Wyżej wskazane maszyny i urządzenia pozwalają wytwarzać produkty nowej generacji ze specjalnych mieszanek materiałów

(niemożliwych do wykorzystania w obecnych procesach produkcji stosowanych przez Wnioskodawcę) w sposób powtarzalny

na skalę przemysłową.

W ramach projektu zaplanowano również działania wizerunkowe i marketingowe, obejmujące w szczególności zakup usługi

doradczej w zakresie:

– Zaprojektowania kanistra sztaplowanego o pojemności 5 i 10 litrów oraz zaprojektowanie zakrętek do tych pojemników.

– opracowania projektu nowej strony internetowej.

Cel projektu

Nadrzędnym celem realizacji niniejszego projektu jest wdrożenie strategii wzorniczej firmy SOLPLAST PACKAGING. W ramach I

etapu Projektu przeprowadzono na zlecenie Wnioskodawcy audyt wzorniczy, na podstawie którego powstała Strategia

wzornicza. Pozwoliło to określić potencjał i kierunki działań w obszarze rozwoju wzornictwa przemysłowego.

W ramach II etapu wdrażania Projektu planowana jest realizacja wybranych elementów Strategii wzorniczej, przez co możliwe

będzie wprowadzenie innowacji pozwalającej podnieść atrakcyjność produktów Wnioskodawcy na rynku. Realizacja projektu

przyniesie zatem wprowadzenie innowacji produktowej w postaci kanistrów sztaplowanych o pojemności 5 i 10 litrów.

W ramach II fazy Projektu Wnioskodawca wdroży produkcję wyrobów dotychczas w ogóle nieprodukowanych w firmie.

Ponadto produkty te będą odznaczać się nowym składem materiałów tworzących ich strukturę poprzez specjalne domieszki

mineralne i biodegradowalne.

Planowane efekty:

Bezpośrednim efektem Projektu będzie wdrożenie strategii wzorniczej Solplast Packaging, co umożliwi Wnioskodawcy

rozszerzenie oferty produktowej, poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów. Wnioskodawca zamierza w ramach

Projektu wdrożyć na rynek nowe produkty w postaci kanistrów sztaplowanych o pojemności 5 i 10 litrów zamykanych

zakrętkami. W wyniku realizacji projektu dojdzie do podniesienia innowacyjności firmy Solplast Packaging oraz rozbudowy

parku maszynowego dzięki nabyciu nowoczesnych maszyn takich jak:

– Butelczarka do kanistrów sztaplowanych od 5 do 10 litrów,

– Wtryskarka o sile zwarcia 260 t – maszyna do produkcji nakrętek do kanistrów sztaplowanych.

Poprawie ulegnie również design wyrobów oraz wprowadzony zostanie system zarządzania wzornictwem. Zastosowane

zostaną także nowe metody komunikacji z klientami (automatyzacja marketingu, SEM, SEO). Dzięki realizacji projektu nastąpi

rozszerzenie działalności Wnioskodawcy oraz rozpoczęcie wytwarzania nowych produktów

Wartość projektu: 1 600 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 880 000,00 zł

KANISTER 10L DO SZTAPLOWANIA

 • Wysokość 303 mm
 • Szerokość 235 mm
 • Głębokość 191 mm
 • Gwint 45 mm
 • Gwint 55 mm

KANISTER 5L DO SZTAPLOWANIA

 • Wysokość 303 mm
 • Szerokość 235 mm
 • Głębokość 191 mm
 • Gwint 45 mm
Zamknięcia, nakrętki HDPE, tworzywa sztuczne

NAKRĘTKA
fi 38mm

Zamknięcia, nakrętki HDPE, tworzywa sztuczne

NAKRĘTKA
fi 45mm

Zamknięcia, nakrętki HDPE, tworzywa sztuczne
Translate »